12. výzva – Stacionární zdroje znečišťování ovzduší
Výzva se týká projektů náhrady nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší za účelem snížení emisí z těchto zdrojů. Podpora je určena i na…
Zjistit více
30. výzva – Tvorba koncepčních dokumentů pro chráněná území
Výzva je zaměřena na projekty v oblasti tvorby koncepčních dokumentů pro chráněná území, zpracování podkladů pro zajištění územní ochrany a označení chráněných…
Zjistit více
31. výzva – Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy
Výzva je zaměřena na podporu projektů zprůchodnění migračních překážek pro suchozemské i vodní živočichy a realizaci opatření k omezování jejich úmrtnosti.
Zjistit více
7. výzva – Projektové schéma pro SC 1.6
Výzva je zaměřena na realizace tzv. projektového schématu OPŽP zjednodušenými metodami vykazování, a to u projektů s celkovými výdaji do 200 000 EUR.
Zjistit více
11. výzva – Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách
Cílem výzvy je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie jak ve veřejných budovách, tak v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře.
Zjistit více
19. výzva – Srážkové vody a opatření proti povodním
Výzva se zaměřuje na projekty realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a také na podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení včetně podpory…
Zjistit více
20. výzva – Prevence a řízení antropogenních rizik
Výzva je určena projektům, které řeší zkvalitnění monitoringu životního prostředí, zefektivnění kontrolních procesů a zdokonalení prevence a řízení procesů při…
Zjistit více
9. výzva – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře
Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech a prádelnách v sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních službách. Určena je pro…
Zjistit více
Aktualita
Prosincová Priorita je o energetických úsporách a nových dotačních výzvách
Energie jsou tématem dneška i budoucnosti. V aktuálním vydání Priority se dočtete o tom, jak se dotační program Nová zelená úsporám Light snaží pomoci nízkopříjmovým domácnostem. O pomoci lidem, na které dopadají vysoké ceny, hovoří v rozhovoru ministr životního prostředí Marian Jurečka.
7. 12. 2022
Zjistit více
Informace k dopadu mezinárodních sankcí na zadávací řízení -…
V souvislosti s aktuální ruskou agresí na Ukrajině byly v průběhu roku 2022 přijaty nové mezinárodní sankce vůči Rusku a Bělorusku, které mimo jiné dopadají i…
29. 11. 2022
Zveřejnění standardních cenových indexů, použitých ve tvorbě cen pro…
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007-2013, resp. OPŽP 2014…
25. 11. 2022
Den malých obcí – 56. ročník
Den malých obcí je tradičním místem setkání zástupců obcí s představiteli tuzemských ministerstev s cílem předání aktuálních odborných informací z oblasti…
29. 11. 2022
Upozorňujeme na aktualizaci 4. výzvy
Upozorňujeme žadatele, že od 23. listopadu 2022 dochází k úpravě 4. výzvy zaměřené na udržitelné nakládání s odpady. Změna spočívá především v ukončení příjmu…
22. 11. 2022
Nové výzvy z OPŽP přispějí k adaptaci Česka na změnu klimatu
Ministerstvo životního prostředí spouští spolu se Státním fondem životního prostředí ČR další dvě nové výzvy z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).…
18. 11. 2022
Nový televizní seriál o klimatických opatřeních a zelené transformaci
Pod názvem „Česko a Evropa řeší klima“ startuje od 16. listopadu v České televizi nový čtyřdílný seriál. Osvětově-informační cyklus nabídne ukázky…
16. 11. 2022
Listopadová Priorita je o úsporách i nových dotacích
Dotační nabídka se rychle rozšiřuje. Operační program Životní prostředí vyhlašuje další výzvy, už jich je celkem pětadvacet, ty nové se zaměřují na přírodu a…
9. 11. 2022
Aktuální čerpání výzev z OPŽP 2021-2027
Zveřejňujeme dokument týkající se aktuálního stavu čerpání výzev z OPŽP 2021-2027. Potenciální žadatelé tak získají přehled o tom, jak velký zájem je o…
8. 11. 2022
Všechny aktuality
Moje dotace

Podejte a spravujte žádost přes IS KP21+.

Vše důležité na jednom místě – novinky, přehledy aktuálních …
KAŽDÝ MĚSÍC ZDARMA.
On-line průvodce PŮJDEM TUDY
Navštivte místa, která rozkvetla díky Operačnímu programu Životní prostředí
Navštívit
Šumava
Voda šumí po lučinách