50. výzva – Protipovodňová opatření
Budování a modernizace komplexního systému předpovědní služby zahrnující budování a modernizaci měřicích sítí, infrastruktury a nástrojů systémů včasné…
Zjistit více
40. výzva – Veřejné budovy v pasivním standardu
Cílem výzvy je podpora výstavby veřejných budov v pasivním energetickém standardu nebo tzv. plusových budov, které vyrobí více energie, než samy spotřebují.
Zjistit více
41. výzva – Prevence škod způsobených šelmami a dravci
Výzva se týká škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů, konkrétně jde o tyto druhy: vlk obecný, rys ostrovid, medvěd hnědý a jestřáb lesní.
Zjistit více
46. výzva – Vodní a vegetační krajinné prvky
Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (mokřadů, tůní, malých vodních nádrží); vegetační krajinné prvky (dle…
Zjistit více
51. výzva – Zpracování studií a plánů
Studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plány územního systému ekologické stability.
Zjistit více
39. výzva – Úprava lesních porostů
Úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability
Zjistit více
32. výzva – Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajině
Výzva je určena pro projekty revitalizace sídelní zeleně prostřednictvím zachování, obnovy či zvyšování počtu a rozlohy ploch (a prvků) zeleně ve veřejném…
Zjistit více
57. výzva – Snížení energetické náročnosti veřejných budov
Výzva pro přechodové regiony v rámci ITI Pražské metropolitní oblasti (vyjma území Hl. města Prahy) a ITI Českobudějovické aglomerace se vztahuje se na podporu…
Zjistit více
Aktualita
Nové cenové indexy pro tvorbu cen vodného a stočného k 30. 9. 2023
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled standardních cenových indexů, použitých ve tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP, platných pro dvě období kalendářního roku, pro který je cena pro vodné a/nebo stočné stanovována.
7. 12. 2023
Zjistit více
Zveřejňujeme pokyny k ukončení projektů v programovém období OPŽP…
Informujeme žadatele a příjemce podpory o vydání důležitého Metodického dopisu Řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, který přináší…
6. 12. 2023
Aktualizovali jsme sociálně únosnou cenu pro vodné a stočné na rok…
S ohledem na legislativní změny účinné od 1. 1. 2024 zveřejňujeme aktualizaci sociálně únosné ceny na rok 2024.
5. 12. 2023
Priorita se v prosinci věnuje komunitní energetice i spravedlivé…
V prosincovém čísle vánoční dárky nemáme, ale třeba obyvatelé Ostravy se aspoň na nějaký mohou těšit – otevřou si ho ale o trošku později než o letošních…
4. 12. 2023
Záznam a prezentace z webináře o finanční udržitelnosti…
Nestihli jste webinář, na němž odborníci SFŽP ČR představili aktuální informace o povinnostech příjemců dotací ve vztahu k zajištění finanční udržitelnosti…
23. 11. 2023
Aktualizovali jsme harmonogram výzev OPŽP na rok 2023
Úprava v harmonogramu se týká posunu data vyhlášení 61. výzvy na rok 2024, zkrácení ukončení příjmů žádostí výzvy č. 43 a prodloužení příjmů žádosti výzev č.…
22. 11. 2023
Nová výzva za 250 milionů podpoří třídící linky na separaci odpadů
Nově vyhlášená výzva je určena subjektům nakládajícím s odpady a je zacílena na třídící systémy pro separaci odpadů na celém území ČR.
22. 11. 2023
Aktualizovali jsme harmonogram výzev OPŽP na rok 2023
Úprava v harmonogramu se týká 16. výzvy OPŽP 2021–2027.
14. 11. 2023
Konference Zkrotíme energie: Jak na energetickou nezávislost obcí a…
Zveme na další konferenci z cyklu Zkrotíme energie: Jak na energetickou nezávislost obcí a měst, zaměřenou na možnosti posílení energetické nezávislosti měst,…
1. 12. 2023
Všechny aktuality
Moje dotace

Podejte a spravujte žádost přes IS KP21+.

Vše důležité na jednom místě – novinky, přehledy aktuálních …
KAŽDÝ MĚSÍC ZDARMA.
On-line průvodce PŮJDEM TUDY
Navštivte místa, která rozkvetla díky Operačnímu programu Životní prostředí
Navštívit
Šumava
Voda šumí po lučinách