1. výzva AOPK OPŽP ZMV – Přírodě blízká opatření v krajině i sídlech
Výzva AOPK ČR je určena na podporu řady přírodě blízkých opatření od obnovy a tvoby tůní přes revitalizace potoků a řek až po výsadbu zeleně.
Zjistit více
20. výzva – Prevence a řízení antropogenních rizik
Výzva je určena projektům, které řeší zkvalitnění monitoringu životního prostředí, zefektivnění kontrolních procesů a zdokonalení prevence a řízení procesů při…
Zjistit více
23. výzva – Obnova svahových nestabilit
Výzva se zaměřuje na podporu aktivit vedoucích ke stabilizaci a sanaci extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů.
Zjistit více
9. výzva – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře
Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech a prádelnách v sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních službách. Určena je pro…
Zjistit více
13. výzva – Systémy pro posuzování znečištění ovzduší
Výzva podporuje výstavbu a obnovu systémů pro sledování a hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší, a to včetně…
Zjistit více
25. výzva – Projektové schéma pro SC 1.4
Projektové schéma na administraci projektů spadajících pod opatření 1.4.1 (podpora domovních ČOV u jednotlivých nemovitostí pro bydlení) a 1.4.4 (výstavba a…
Zjistit více
34. výzva – Průzkum kontaminace životního prostředí
Výzva se zaměřuje na projekty průzkumu kontaminace životního prostředí a jeho jednotlivých složek, tj. podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového…
Zjistit více
22. výzva – Preventivní opatření proti povodním a suchu
Výzva je určena projektům budování a modernizace komplexního systému předpovědní služby a také projektům orientovaným na zpracování podkladů pro stanovení…
Zjistit více
Tisková zpráva
Nový ročník Adapterra Awards startuje přímo na svátek mokřadů
U příležitosti dnešního Světového dne mokřadů zahájila Nadace Partnerství ve spolupráci s Integra Consulting již pátý ročník celostátní soutěže Adapterra Awards. Ta oceňuje projekty bojující proti suchu v krajině, přehřívání měst v letních vedrech, důsledkům přívalových srážek i erozi půdy. Realizované projekty se mohou do soutěže přihlásit do 31. března na www.adapterrawards.cz a získat finanční…
2. 2. 2023
Zjistit více
Nová výzva z OPŽP podpoří projekty zachytávání srážkových a šedých vod
Operační program Životní prostředí 2021-2027 je v plném proudu a pokračuje v něm vyhlašování nových výzev z různých tematických oblastí. Aktuálně se jedná o 36…
1. 2. 2023
Zveřejňujeme aktualizovaný harmonogram výzev na rok 2023
Zveřejňujeme aktualizovaný harmonogram výzev z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027. Změna spočívá v přidání dvou nových výzev.
31. 1. 2023
Projektová příprava v OPŽP: zveřejňujeme vzorové zadávací dokumentace…
V novém programovém období Operačního programu Životní prostředí podléhá u valné většiny projektů fáze jejich přípravy režimu tzv. zjednodušených metod…
26. 1. 2023
Miliony z OPŽP pomohou záchranným stanicím i farmářům na ochranu stád…
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dlouhodobě podporuje kvalitní péči o živočichy v záchranných stanicích a centrech pro ohrožené druhy modernizaci…
25. 1. 2023
Aktualizovali jsme Pokyny pro zadávání zakázek v OPŽP 2021-2027
Dne 6. 1. 2023 nabyla účinnosti verze 3 Pokynů pro zadávání zakázek v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027 (dále jen „Pokyny OPŽP21+“),…
24. 1. 2023
Pochybení ve veřejných zakázkách s rizikem stanovení finanční opravy
Jedním z častých pochybení, se kterým se běžně setkáváme při kontrole výběrových a zadávacích řízení, je nesprávné dělení zakázek.
23. 1. 2023
Změna v harmonogramu výzev na rok 2023
Aktualizovali jsme harmonogram výzev z OPŽP 2021-2027 na rok 2023.
16. 1. 2023
Jak snížit náklady na bydlení poradíme na FOR PASIV
Unikátní souběh veletrhů FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM v pražských Letňanech se koná pod odbornou záštitou Státního fondu životního prostředí ČR.
9. 2. 2023
Všechny aktuality
Moje dotace

Podejte a spravujte žádost přes IS KP21+.

Vše důležité na jednom místě – novinky, přehledy aktuálních …
KAŽDÝ MĚSÍC ZDARMA.
On-line průvodce PŮJDEM TUDY
Navštivte místa, která rozkvetla díky Operačnímu programu Životní prostředí
Navštívit
Šumava
Voda šumí po lučinách