12. výzva – Stacionární zdroje znečišťování ovzduší
Výzva se týká projektů náhrady nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší za účelem snížení emisí z těchto zdrojů. Podpora je určena i na…
Zjistit více
19. výzva – Srážkové vody a opatření proti povodním
Výzva se zaměřuje na projekty realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a také na podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení včetně podpory…
Zjistit více
32. výzva – Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajině
Výzva je určena pro projekty revitalizace sídelní zeleně prostřednictvím zachování, obnovy či zvyšování počtu a rozlohy ploch (a prvků) zeleně ve veřejném…
Zjistit více
36. výzva – Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití
Výzva je určena projektům, které se zabývají vybudováním technologií pro akumulaci, úpravu, a rozvod srážkových vod či šedých vod ve veřejných budovách za…
Zjistit více
2. výzva AOPK OPŽP ZMV – Posilování ochrany a zachování přírody,…
Výzva AOPK ČR je určena na zabezpečení stád drobných chovatelů, kteří nepodnikají v zemědělství, na péči o chráněná území, přírodní stanoviště a ohrožené druhy…
Zjistit více
22. výzva – Preventivní opatření proti povodním a suchu
Výzva je určena projektům budování a modernizace komplexního systému předpovědní služby a také projektům orientovaným na zpracování podkladů pro stanovení…
Zjistit více
20. výzva – Prevence a řízení antropogenních rizik
Výzva je určena projektům, které řeší zkvalitnění monitoringu životního prostředí, zefektivnění kontrolních procesů a zdokonalení prevence a řízení procesů při…
Zjistit více
29. výzva – Péče o chráněná území
Výzva má za cíl podpořit projekty ochrany přírody v národních parcích, chráněných krajinných oblastech a na dalších státem chráněných územích. Mezi…
Zjistit více
Aktualita
Dubnová Priorita je plná stromů, energetických úspor a úspěšných projektů
Venku vše pučí a probírá se k životu, což je dobře. Jednomu už se stýskalo po květech rostlin a zelených listech stromů. Stromů není nikdy dost, díky iniciativě Sázíme budoucnost už kořeny zapustily miliony vysazených listnáčů a jehličnanů. Přibývat budou i další, a to s pomocí dotací, o kterých píšeme v tomto vydání zpravodaje Priorita.
30. 3. 2023
Zjistit více
URBATECH se zaměří na hospodaření s vodou i energetickou soběstačnost…
Součástí veletrhu URBATECH je i dvoudenní konference určená zejména zástupcům samospráv a vedení měst a obcí. První den bude věnovaný klimatickým změnám a…
30. 3. 2023
MŽP posílá do obcí přes 5 miliard korun na vodovody, kanalizace i…
Díky dotacím pro 162 nových projektů dojde k výstavbě desítek nových čistíren odpadních vod či stovek kilometrů vodovodní sítě a kanalizace. Investice do…
22. 3. 2023
Zveřejnili jsme změnu u 24. výzvy i aktualizaci plánu výzev pro rok…
Modifikace 24. výzvy spočívá ve změně termínu ukončení příjmu žádostí – ze dne 31.12.2023 na den 20.3.2023 – z důvodu vyčerpání stanovené alokace výzvy…
15. 3. 2023
Zveřejnili jsme modifikaci 28.-33. výzvy
U všech uvedených výzev spočívá změna v aktualizaci Nákladů obvyklých opatření MŽP pro rok 2023 a v případných dalších formálních úpravách.
14. 3. 2023
Nové dotace pro energetické úspory veřejných budov. MŽP od dubna…
Ministerstvo životního prostředí přichází v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) s novinkou pro oblast šetření energiemi. Tentokrát nabídne dotaci na…
13. 3. 2023
Zveřejnili jsme aktualizovaný harmonogram výzev pro rok 2023
Harmonogram byl rozšířen o devět nově plánovaných výzev, s jejichž vypsáním se počítá v průběhu tohoto kalendářního roku. Výzvy se týkají opatření ze…
10. 3. 2023
Březnová Priorita je o energetických úsporách i výzvách OPST
Nové vydání časopisu Priorita se zabývá energetickými úsporami, a to jak na úrovni domácností, tak na úrovni obcí.
3. 3. 2023
Kdo zachraňuje zeleň ve městech, může počítat s naší pomocí. Na…
Na obce, veřejné instituce, ale i pro soukromé osoby, kteří realizují nákladnější projekty k záchraně, obnově nebo zvětšení ploch zeleně ve veřejném prostoru…
2. 3. 2023
Všechny aktuality
Moje dotace

Podejte a spravujte žádost přes IS KP21+.

Vše důležité na jednom místě – novinky, přehledy aktuálních …
KAŽDÝ MĚSÍC ZDARMA.
On-line průvodce PŮJDEM TUDY
Navštivte místa, která rozkvetla díky Operačnímu programu Životní prostředí
Navštívit
Šumava
Voda šumí po lučinách