47. výzva – Vodní a vegetační krajinné prvky
Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (mokřadů, tůní, malých vodních nádrží); vegetační krajinné prvky …
Zjistit více
44. výzva – Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody
Výstavba nebo dostavba vodovodů, zdroje vody, výstavba a intenzifikace úpraven pitné vody.
Zjistit více
55. výzva – Svoz a zpracování odpadu
Výzva se vztahuje na integrované projekty (ITI) svozu a zpracování odpadu Hradecko-pardubické, Mladoboleslavské, Ústecko-chomutovské a Plzeňské aglomerace.…
Zjistit více
23. výzva – Obnova stability svahů
Výzva se zaměřuje na podporu aktivit vedoucích ke stabilizaci a sanaci extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů.
Zjistit více
56. výzva – Snížení energetické náročnosti veřejných budov
Výzva pro méně rozvinuté regiony v rámci ITI Karlovarské, Liberecko-Jablonecké, Olomoucké a Zlínské aglomerace se vztahuje se na podporu revitalizace budov…
Zjistit více
46. výzva – Vodní a vegetační krajinné prvky
Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (mokřadů, tůní, malých vodních nádrží); vegetační krajinné prvky (dle…
Zjistit více
2. výzva AOPK OPŽP ZMV – Posilování ochrany a zachování přírody,…
Výzva AOPK ČR je určena na zabezpečení stád drobných chovatelů, kteří nepodnikají v zemědělství, na péči o chráněná území, přírodní stanoviště a ohrožené druhy…
Zjistit více
20. výzva – Prevence a řízení antropogenních rizik
Výzva je určena projektům, které řeší zkvalitnění monitoringu životního prostředí, zefektivnění kontrolních procesů a zdokonalení prevence a řízení procesů při…
Zjistit více
Aktualita
Aktualizovali jsme harmonogram výzev OPŽP na rok 2023
Úprava v harmonogramu se týká 32. výzvy OPŽP 2021–2027.
22. 9. 2023
Zjistit více
Stavebnictví rozhýbou dotace na zateplení: řemeslníci se přeškolují,…
Tuzemské stavebnictví trápí nízký počet zakázek v oblasti výstavby novostaveb. Tolik potřebné oživení přinese masivní rozšíření dotačního titulu Nová zelená…
18. 9. 2023
Jak postupovat při nastavení odpovídající ceny pro vodné a stočné na…
S ohledem na aktuální vývoj inflace spotřebitelských cen informuje SFŽP ČR příjemce podpory vodohospodářských projektů z Operačního programu Životní prostředí …
14. 9. 2023
Aktualizovali jsme harmonogram výzev OPŽP na rok 2023
Úprava v harmonogramu se týká 43. výzvy OPŽP 2021–2027.
13. 9. 2023
Zářijová Priorita představuje úspěšné projekty z různých oblastí
Je tu nové vydání časopisu Priorita. Na začátek přinášíme několik rad ohledně toho, jak se nespálit při výběru kamen a solárních kolektorů. Třeba taková kamna…
5. 9. 2023
Zveřejnění standardních cenových indexů, použitých ve tvorbě cen pro…
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007-2013, resp. OPŽP 2014…
4. 9. 2023
Upřesňujeme výklad týkající se uplatnění víceprací na projektech OPŽP
V souvislosti s dotazy žadatelů rekapitulujeme přístup k vícepracím v projektech podpořených z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) pro ty případy, kdy…
30. 8. 2023
XXIII. ročník Konference pozemkových úprav
Zveme Vás na XXIII. ročník Konference pozemkových úprav, která se bude konat 5. – 6. 10. 2023 v Plzni. Konference pozemkových úprav je již tradiční akce,…
5. 10. 2023
Ve finále ocenění Adapterra Awards soutěží 21 nejlepších projektů na…
Soutěž Adapterra Awards hledá nejlepší příklady adaptací na změnu klimatu jako sucho, vedro nebo přívalové deště a shromažďuje je v inspirativní databázi. Díky…
8. 8. 2023
Všechny aktuality
Moje dotace

Podejte a spravujte žádost přes IS KP21+.

Vše důležité na jednom místě – novinky, přehledy aktuálních …
KAŽDÝ MĚSÍC ZDARMA.
On-line průvodce PŮJDEM TUDY
Navštivte místa, která rozkvetla díky Operačnímu programu Životní prostředí
Navštívit
Šumava
Voda šumí po lučinách