39. výzva – Úprava lesních porostů
Úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability
Zjistit více
55. výzva – Svoz a zpracování odpadu
Výzva se vztahuje na integrované projekty (ITI) svozu a zpracování odpadu Hradecko-pardubické, Mladoboleslavské, Ústecko-chomutovské a Plzeňské aglomerace.…
Zjistit více
62. výzva – Chemická recyklace odpadů
Výzva podporuje budování a modernizaci zařízení pro chemickou recyklaci odpadů.
Zjistit více
76. výzva – Prevence škod způsobených šelmami a dravci
Výzva se týká škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů. Jedná se o pomoc podnikajícím chovatelům hospodářských zvířat v režimu podpory de minimis,…
Zjistit více
4. výzva AOPK OPŽP ZMV – Podpora přírodě blízkých opatření v krajině…
Výzva AOPK ČR podpoří přírodě blízká opatření v krajině a sídlech.
Zjistit více
41. výzva – Prevence škod způsobených šelmami a dravci
Výzva se týká škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů, konkrétně jde o tyto druhy: vlk obecný, rys ostrovid, medvěd hnědý a jestřáb lesní.
Zjistit více
57. výzva – Snížení energetické náročnosti veřejných budov
Výzva pro přechodové regiony v rámci ITI Pražské metropolitní oblasti (vyjma území Hl. města Prahy) a ITI Českobudějovické aglomerace se vztahuje se na podporu…
Zjistit více
54. výzva – Vodní a vegetační krajinné prvky
Výzva pro regiony ITI Brněnské a Mladoboleslavské aglomerace se vztahuje na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních a vegetačních prvků …
Zjistit více
Aktualita
Startuje již šestý ročník soutěže Adapterra Awards. Představí novou kategorii –⁠⁠⁠ průmysl
Odstartoval šestý ročník soutěže Adapterra Awards, která oceňuje adaptační opatření na klimatickou změnu. Stejně jako loni vybere odborná porota ty nejlepší z nich v kategoriích Krajina, Sídla, Budovy a speciálně pro letošní rok také Průmysl.
20. 2. 2024
Zjistit více
Chovatelé mohou získat dotaci na ochranu stád před velkými šelmami
Celkem 20 milionů korun je určeno subjektům v oblasti zemědělské prvovýroby na prevenci škod způsobených zvlášť chráněnými druhy. Jedná se o pomoc podnikajícím…
7. 2. 2024
V únorové Prioritě najdete fotovoltaiku i úsporné veřejné budovy
Aktuální vydání časopisu Priorita nabízí hodně textů o fotovoltaických elektrárnách. Můžete si přečíst komentář ministra životního prostředí k budoucnosti této…
5. 2. 2024
Aktualizovali jsme harmonogram výzev OPŽP na rok 2024
Úprava v harmonogramu se týká posunu data vyhlášení 71. výzvy již na březen 2024.
30. 1. 2024
Aktualizovali jsme harmonogram výzev OPŽP na rok 2024
Úprava v harmonogramu se týká posunu data vyhlášení 65. výzvy na červen 2024.
22. 1. 2024
Informace pro příjemce podpory z OPŽP a OPST k povinnosti podat…
V souladu se zákonem 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a vyhláškou č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání, informuje Státní fond životního prostředí ČR,…
22. 1. 2024
Došlo ke změnám u některých výzev
Změny se týkají výzev číslo 39, 41, 46, 47, 51, 52, 53 a 54.
22. 1. 2024
Seminář Jak na nákupy energií, energetickou koncepci a financování…
Jihomoravská agentura pro veřejné inovace pořádá pro zástupce měst a obcí seminář na téma obecní energetiky.
15. 2. 2024
Průmysl, města i státní správa podporují zrychlení renovací budov v ČR
Závěrečný osmý kulatý stůl evropské iniciativy „Smart Finance for Smart Buildings“ nedávno přivedl dohromady více než padesát zástupců průmyslu, odborníků,…
18. 1. 2024
Všechny aktuality
Moje dotace

Podejte a spravujte žádost přes IS KP21+.

Vše důležité na jednom místě – novinky, přehledy aktuálních …
KAŽDÝ MĚSÍC ZDARMA.
On-line průvodce PŮJDEM TUDY
Navštivte místa, která rozkvetla díky Operačnímu programu Životní prostředí
Navštívit
Šumava
Voda šumí po lučinách