4. výzva – Udržitelné nakládání s odpady
Výzva zaměřuje svou pozornost na výstavby nových či modernizace stávajících sběrných dvorů v podobě navýšení jejich kapacity. Podpory se dočkají rovněž systémy…
Zjistit více
2. výzva – Čistírny odpadních vod a kanalizace
Výzva se zaměřuje na podporu projektů výstavby centrálních čistíren odpadních vod (popř. decentralizovaných ČOV) a projektů výstavby nebo dostavby kanalizace…
Zjistit více
21. výzva – Vodohospodářské projekty
Výzva cílí na projekty výstavby a intenzifikace čistíren odpadních vod. O podporu se mohou ucházet i projekty týkající se výstavby či dostavby kanalizace a…
Zjistit více
18. výzva – Environmentální centra se zaměřením na změnu klimatu
Výzva cílí na komplexní projekty modernizace vzdělávacích environmentálních center. Typovým projektem je úprava či změna zázemí centra environmentálního…
Zjistit více
7. výzva – Projektové schéma pro SC 1.6
Výzva je zaměřena na realizace tzv. projektového schématu OPŽP zjednodušenými metodami vykazování, a to u projektů s celkovými výdaji do 200 000 EUR.
Zjistit více
13. výzva – Systémy pro posuzování znečištění ovzduší
Výzva podporuje výstavbu a obnovu systémů pro sledování a hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší, a to včetně…
Zjistit více
16. výzva – Rekultivace starých skládek
Výzva se vztahuje k lokalitám starých skládek, které byly využívány ještě před platností legislativy o odpadech.
Zjistit více
9. výzva – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře
Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech a prádelnách v sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních službách. Určena je pro…
Zjistit více
Aktualita
Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards
Sucho, přehřívání měst i přívalové srážky letos potrápily značnou část naší republiky a do budoucna se pravděpodobně budou objevovat častěji. S nadcházejícím podzimem přichází topná sezóna, do níž se promítne energetická krize a zdražování. Existují ale místa, kde jsou na budoucnost připraveni. Najdeme je mezi 18 finálovými projekty celostátní soutěže Adapterra Awards, které se právě snaží získat…
20. 9. 2022
Zjistit více
SFŽP ČR a SOVAK ČR stvrdily spolupráci podpisem memoranda
Vzájemnou spolupráci v oblasti řízení investic do životního prostředí dnes v Praze potvrdili podpisem memoranda ředitel Státního fondu životního prostředí ČR…
15. 9. 2022
Ministryně Hubáčková: Chytání dešťovky a protipovodňová opatření…
S deštěm a srážkami je v době výkyvů teplot a nestálého počasí třeba velmi cíleně hospodařit. Na jedné straně chránit životy a majetek před ničivými přívaly…
14. 9. 2022
Nová Priorita je plná informací o „novém“ OPŽP
Nové programové období OPŽP se rozeběhlo a věnujeme mu velkou část obsahu Priority. Najdete v ní souhrnné články o programu, o oblastech, na které dotace…
9. 9. 2022
Informace k dopadu mezinárodních sankcí na zadávací řízení
V souvislosti s aktuální ruskou agresí na Ukrajině byly v průběhu roku 2022 přijaty nové mezinárodní sankce vůči Rusku a Bělorusku, které mimo jiné dopadají i…
8. 9. 2022
Upozorňujeme na aktualizace výzev
Upozorňujeme žadatele, že od 8. září 2022 došlo ke změnám v 5., 7. a 14. výzvě.
8. 9. 2022
Dvě miliardy z OPŽP pomohou likvidovat staré ekologické zátěže i…
Nový balíček dotací cílí na sanaci kontaminovaných lokalit ohrožujících lidské zdraví a ekosystémy, rekultivaci starých skládek i modernizaci vzdělávacích…
7. 9. 2022
Zveřejnění standardních cenových indexů, použitých ve tvorbě cen pro…
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007-2013, resp. OPŽP 2014…
6. 9. 2022
Aktualizovali jsme harmonogram výzev na rok 2022
Prohlédněte si aktualizovaný harmonogram výzev z Operačního programu Životní prostředí.
5. 9. 2022
Všechny aktuality
Moje dotace

Podejte a spravujte žádost přes IS KP21+.

Vše důležité na jednom místě – novinky, přehledy aktuálních …
KAŽDÝ MĚSÍC ZDARMA.
On-line průvodce PŮJDEM TUDY
Navštivte místa, která rozkvetla díky Operačnímu programu Životní prostředí
Navštívit
Šumava
Voda šumí po lučinách