Specifický cíl
Opatření
Typ žadatele
Vyhledávání
Harmonogram výzev
78. výzva – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře
Výzva pro přechodové regiony se vztahuje na integrované projekty v rámci komunitně vedeného místního rozvoje CLLD realizovaného prostřednictvím místních…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
12. 6. 2024 – 30. 6. 2025
Alokace
200 000 000 Kč
77. výzva – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře
Výzva pro méně rozvinuté regiony se vztahuje na integrované projekty v rámci komunitně vedeného místního rozvoje CLLD realizovaného prostřednictvím místních…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
12. 6. 2024 – 30. 6. 2025
Alokace
200 000 000 Kč
76. výzva – Prevence škod způsobených šelmami a dravci
Výzva se týká škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů. Jedná se o pomoc podnikajícím chovatelům hospodářských zvířat v režimu podpory de minimis,…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
21. 2. 2024 – 31. 10. 2024
Alokace
20 000 000 Kč
75. výzva – Systémy předpovědi a varování před povodněmi a suchem
Výzva je určena projektům budování a modernizace komplexního systému předpovědní služby zahrnující budování a modernizaci měřicích sítí, infrastruktury a…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
29. 5. 2024 – 31. 10. 2024
Alokace
100 000 000 Kč
71. výzva – Obnova stability svahů
Výzva se zaměřuje na podporu aktivit vedoucích ke stabilizaci a sanaci extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
20. 3. 2024 – 15. 11. 2024
Alokace
100 000 000 Kč
69. výzva – Materiálové využití odpadů
Výzva je zacílena na materiálové koncovky, ve kterých je odpad zpracováván na materiál nebo výrobek.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
3. 6. 2024 – 29. 11. 2024
Alokace
300 000 000 Kč
67. výzva – Průzkum kontaminace životního prostředí
Výzva se zaměřuje na projekty průzkumu kontaminace životního prostředí a jeho jednotlivých složek, tj. podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
3. 7. 2024 – 29. 4. 2025
Alokace
150 000 000 Kč
66. výzva – Ochrana půdy
Výzva se zaměřuje na zavádění půdoochranných technologií.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
19. 6. 2024 – 20. 11. 2024
Alokace
260 000 000 Kč
65. výzva – Environmentální centra se zaměřením na změnu klimatu
Výzva cílí na komplexní projekty modernizace vzdělávacích environmentálních center. Podporovány budou projekty, zahrnující modernizaci objektu a volitelně pak…
Stav výzvy
Vyhlášená
Podání žádosti
4. 9. 2024 – 31. 1. 2025
Alokace
300 000 000 Kč
64. výzva – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře
Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech, prádelnách a technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře, např. v…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
1. 4. 2024 – 3. 3. 2025
Alokace
300 000 000 Kč
63. výzva – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře
Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech, prádelnách a technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře, např. v…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
1. 4. 2024 – 3. 3. 2025
Alokace
300 000 000 Kč
58. výzva – Obnovitelné zdroje energie pro veřejné budovy
Výzva pro regiony v rámci ITI Ostravské, Jihlavské, Olomoucké a Zlínské aglomerace se vztahuje se na výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
27. 9. 2023 – 31. 3. 2025
Alokace
214 000 000 Kč